O TOPOĽČIANSKOM ŠACHOVOM KLUBE

 

Po jedenástich rokoch sa náš klub od sezóny 2014/15 opäť zúčastňuje zápolení v prvej lige.

V súčasnosti nás reprezentuje 5 tímov a 59 hráčov z čoho viac ako tri desiatky tvorí mládež. Náš hlavný tím hrá v 1. lige a na jeho skladbe sa podieľajú hráči z Bratislavy, Levíc, Čadce a Prešova. B družstvo pôsobí v tretej lige aj s podporou talentovanej mládeže a má postupové ambície. C družstvo (JUNIORI) má ambíciu dať, čo najväčší priestor mladým hráčom, z ktorých sa majú rysovať budúci stabilní hráči A a B-tímu. Napriek tomu sa pravidelne pohybuje na prvých priečkach 4. ligy. D a E družstvo hrajú súťaž v piatej lige, kde dostávajú priestor začínajúci mladí hráči.

Hráči nášho klubu sa pravidelne zúčastňujú šachových turnajov na Slovensku a v zahraničí. V oblasti mládeže sa nám podarilo vychovať majstrov kraja, ba dokonca i republiky vo svojich kategóriách. V roku 2013 sme zažili dva výrazné úspechy na celoštátnej úrovni. Boli to výkony Patrika Verbytského, ktorý skončil 3. na majstrovstvách Slovenska do 8 rokov a celoslovenskú Grand Prix turnajov mládeže dokonca vyhral. Okrem toho máme niekoľko úspechov z krajských súťaží mládeže. Na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja v novembri 2014 získali naši mladí hráči 5 zlatých medailí vo svojich vekových kategóriách (Patrik Verbytskiy do 10 r., Dominika Bujnová do 6 rokov, Karolína Bujnová do 8 r., Sára Bujnová do 10 r. a Miroslava Ondrušová do 16 r.).
Oblasť práce s mládežou patrí medzi naše priority a okrem súčasného programu, ktorý vedie Mgr. Igor Trepáč na tunajšom Gymnáziu, sa výchove tých najmladších venuje Ing. Martin Bujna na ZŠ sv. Dona Bosca, ZŠ Tríbečskej a taktiež aj priamo v Centre voľného času.

 

Klub v minulosti organizoval viacero významných celoštátnych i medzinárodných podujatí. S novým vedením chceme nadviazať na tieto tradície. V klube panuje veľmi dobrá, priateľská, ba či priam až rodinná atmosféra, otvorená vstupu nových členov a podporovateľov. Sme plní entuziazmu a zápalu pre rozvoj šachu v Topoľčanoch. 

 

Radi do svojich radov privítame každého, kto chce byť súčasťou tohto úspešného príbehu, či už ako nášho podporovateľa alebo hráča.

 

História projektu www.topolcianskysach.sk

 

9. 11. 2010

Prvá publikácia stránky

19. 1. 2013

Nový šat webstránky

6. 2. 2013

Doména www.topolcianskysach.sk

16. 1. 2014

Registrácia občianskeho združenia TOPOĽČIANSKY ŠACHOVÝ KLUB

16. 3. 2014

A družstvo vyhráva posledné kolo 2. ligy proti B. Kosihám a postupuje do 1. ligy po 11 rokoch

Hore je vidno pohľad z Google Street na vchod do Centra voľného času z hlavnej príchodzej cesty (od Nitry - kruhový objazd Tesco je vzdialený cca 700 m).

Na spodnej mape je satelitný snímok. Zelená šípka ukazuje na vchod do budovy, cez ktorý sa vchádza do Centra voľného času. Klubovňa je na konci budovy vpravo.

Vyhľadávanie

Kontakt

Topoľčiansky šachový klub Tréningy:
Centrum voľného času
(bývalá ZŠ Gagarinová)

https://goo.gl/maps/47Z7m

Piatok od 17:30
0908 655 317 topolcianskysach@gmail.com

Anketa

Odkiaľ ste sa dozvedeli o tejto stránke?

Od známeho (41)
41%

Internetovým vyhľadávaním (27)
27%

Z internetovej reklamy (13)
13%

Náborom / letáky (17)
17%

Inak (2)
2%

Celkový počet hlasov: 100